ChevalequibiomeMICROBIOLOGISCHE HARMONIE VOOR PAARDEN EN HUN OMGEVING

Equibiome is een gamma met een reeks van toepassingen voor de paardenfokkerij met focus op de natuurlijke cyclus van bodem-plant-dier en mest.

Equibiome is afgeleid van de term Microbiome. Dit is de interactie tussen de micro organismen op, rond en in de levende organismen.

De effectieve micro-organismen (EM) spelen bij deze interactie aan belangrijke rol.

Agriton ontwikkelde het Equibiome gamma als behandeling voor de stalomgeving, de stal, weilanden, voeders en het paard zelf. Als aanvulling bij deze microbiologische producten, verdeelt Agriton ook natuurlijke grondstoffen die het evenwicht binnen organismen onderhouden en/of herstellen.

WAT ZIJN EFFECTIEVE MICRO-ORGANISMEN? Effectieve Micro-organismen of kortweg EM zijn een verzameling van actieve bacteriën, gisten en schimmels die vrij in de natuur voorkomen. Ze bevorderen de omzetting van organisch materiaal en verhogen het natuurlijke evenwicht en de biodiversiteit in de stal, de bodem en de omgeving.

Equibiome

oNTDEK DE brochure Equibiome (pdf)