EFFECTIEVE MICRO-ORGANISMEN

Meer dan alleen bactériën !

Agriton doormiddel van zijn verdeler EM SUN, biedt een gamma van natuurlijke producten gebaseerd op de EM-technologie (effectieve micro-organismen) die de natuurlijke cyclus van bodem, planten, mens en dier ondersteunt.

De productie van microbiële culturen is onderhevig aan dagelijkse interne en externe controles.
EM

De EM-technologie werd gelanceerd door de onderzoeksorganisatie voor het milieu en de agrarische sector EMRO. Men vergelijkt er internationale methodes en kennis omtrent Effectieve Micro-organismen. Het uitgangspunt is een beter milieu en de productie van gezond en veilig voedsel door beter en efficiënter gebruik te maken van de aanwezige natuurlijke voedingsstoffen.

Met EM-technologie gebruik je minder – of geen – detergenten, kunstmeststoffen en andere chemicaliën.

Het resultaat is een hogere natuurlijke weerstand van bodem, plant, mens en dier. Bovendien wordt er meer verantwoorder en duurzamer omgegaan met de natuur en zijn grondstoffen. De EM-technologie wordt wereldwijd met succes toegepast in huishoudens, de land- en tuinbouw, de sierteelt, het milieu, enzovoort.

Ontdek de verschillende toepassings mogelijkheden.

HOE WERKEN EFFECTIEVE MICRO-ORGANISMEN?

Effectieve Micro-organismen dragen bij tot de opbouw van een gunstige populatie micro- organismen. Vooral de fermenterende micro-organismen – ook bekend in de voedselbereidingen zoals bier, wijn, zuurkool, yoghurt, enz. – spelen hierin een belangrijke rol.

Effectieve Micro-organismen werken anders dan antibioticum en chemisch middelen; zij doden niet, maar verdrijven ziektekiemen. Het voordeel daarvan is dat er zich geen afwijkende stammen met een grotere resistentie ontwikkelen.

Effectieve Micro-organismen werken geleidelijk. Afhankelijk van de toepassing mag je een effect verwachten tussen enkele uren (bv. geurhinder) tot soms enkele jaren (bv. bodemvruchtbaarheid).

De EM-technologie steunt op twee pijlers: fermentatie en het dominantieprincipe.

FERMENTATIE

Fermentatie is een eeuwenoude bewaringstechniek die ervoor zorgt dat de goede micro-organismen zich vermeerderen. Het eindresultaat is een hoogwaardig product, rijk aan verschillende stofwisselingsproducten zoals alcohol, organische zuur, antioxidanten, natuurlijke vitamines, enzymen, enz. Het omgekeerde gebeurt wanneer de schadelijke micro-organismen zich kunnen ontwikkelen, dan treedt er rotting en stank op. De stofwisselingsproducten die dan worden geproduceerd zijn: ammoniak, mercaptanen, sulfiden, enz.

HET DOMINATIE PRINCIPE

In de wereld van micro-organismen zijn er verschillende groepen. Er is een kleine groep dominante Effectieve Micro-organismen +, een groep dominante schadelijke micro-organismen – en een grote groep ‘volgelingen’. Er is een voortdurende machtsstrijd gaande tussen de effectieve en de schadelijke organismen. De miljarden volgelingen wachten af wie de overhand krijgt. Dan passen ze zich aan en volgen of imiteren de overwinnaar (zie figuur).

Waar de effectieve micro-organismen de overhand krijgen oefenen ze hun opbouwende en ziekte onderdrukkende invloed uit. Dat kan zowel in de bodem, de lucht als in het water. Het komt de planten en bomen, dus ook de land- en tuinbouwgewassen en uiteindelijk ook de gezondheid van mens en dier ten goede.

Door een juist gebruik van Effectieve Micro-organismen in het huishouden, het milieu, de land- en tuinbouw kan je overal de toename van Effectieve Micro-organismen helpen bevorderen.